A csoport egészének, összetételének mérése

A munkacsoport egészének mérése tesztek segítségével:

  • Munkamotiváció és általános egyéni motivációk felmérése és kezelése
  • Csoportteljesítmény feltárása a teljesítményorientáció-hatalomorientáció-kapcsolatorientáció-biztonság orientáció dimenzióin keresztül
  • Alulmotiváltság felismerése problématérképek elkészítésén keresztül
  • Az informális szervezet feltérképezése a szociometria módszerével, az csoportdinamikai folyamtok grafikus ábrázolásának lehetőségével.