A tréning és a coaching határai

Amikor a szervezeti problémákat a jól szervezett kiválasztás,  tréning vagy  coaching sem tudja megoldani…

Pszichológiai megközelítés a szervezetfejlesztésben

Szervezetfejlesztési munkánk során gyakran előfordul, hogy jól szabályozott folyamatokkal és kompetens szakemberekkel rendelkező vállaltoknál alacsony hatékonysággal, illetve szinte egyáltalán nem működő munkafolyamatokkal találkozunk. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy a felmerülő motivációs, együttműködési, vagy vezetési problémákat, jól szervezett tréningek, illetve coaching tanácsadás alkalmazásával sem tudják megoldani.
A fenti tapasztalatok alapján fejlesztettük ki pszichológiai szervezetfejlesztési modellünket, az un. „kapcsolati modell „-t.

A „kapcsolati modell” bemutatása

Modellünk, a szervezetfejlesztés hagyományos megközelítései mellett, a szervezet működést meghatározó szereplők pszichológiai kapcsolatának fejlesztésére helyezi a hangsúlyt. A modell szerint, a szervezeti problémák jelentős része mögött egyéni és az egyének közötti, a munkahellyel és a munkavégzéssel kapcsolatos pszichológiai problémák húzódnak meg. Ezek a pszichológiai összetevők, a hagyományos tréning és coaching módszertan segítségével nem tárhatók maradéktalanul fel.

A kompetencia alapú modell

A ma is sok szervezetnél alkalmazott  kompetencia alapú kiválasztási, illetve szervezetfejlesztési  gyakorlat számos buktatóját tapasztaltuk tanácsadási munkánk során.
A kompetencia alapú fejlesztés hatékonysága könnyen csorbul olyan valós élethelyzetekben ahol a szereplők pszichológiai okok miatt nem tudják képességeiket megfelelően felhasználni. A kompetencia alapú modell, az együttműködés képességét is elsősorban személyes kompetenciának tekinti, ennek megfelelően  az együttműködési hiányosságokat ennek a kompetenciának a fejlesztéssel kívánja orvosolni, a pszichológiai összetevők szerepét nem érinti.

A folyamatszabályozás modellje

A kompetencia alapú modell mellett, a szervezetfejlesztés folyamatszabályozásra épülő gyakorlata is, valós szervezeti élethelyzetekben, gyakran felemás megoldásokhoz vezet. Előfordul az is, hogy megoldatlan kapcsolódási problémák miatt, költséges és fölösleges folyamatszabályozás kivitelezésére kerül sor. A pszichológiai tanácsadásra épülő folyamatszabályozás sokszor első pillanatra logikátlannak, illetve irracionálisnak tűnő elemmel egészül ki, a munkavégzés hatékonyságának növelése érdekében.

A kapcsolati modell legfontosabb jellemzői:

·    A hagyományos tréning, illetve coaching módszertannal fel nem tárható pszichológiai faktorok vizsgálatára és fejlesztésére törekszik
·    Az egyén és munkakörnyezete lélektani viszonyára helyezi a hangsúlyt
·    A megfelelő kapcsolódás készségét elsősorban pszichológiai jellemzőnek és nem egyéni, illetve csoport kompetenciának tekinti

Olvassa el esettanulmányunkat: Egy összeférhetetlen közép vezető esete