Csoporttagok egyéni készségeinek vizsgálata

A csoporttagok egyéni készségeinek mérése

  • A személyek csoportban betöltött szerepének feltérképezése, fejlesztési lehetőségek feltárása
  • Szervezőkészség, célorientáltság, ítélőképesség, csapatépítő készség, precizitás vizsgálata a csoporttagok között
  • Sikerorientáltság – Kudarckerülés feltárása tesztek segítségével