IT coaching

Mi is az az IT coaching…?

Péteri Balázs, IT coach

Igazából, kevesen használják a technikai lehetőségeket munkájuk megkönnyítésére. Számítógépünk, telefonunk, vállalati programjaink, nagyjából „ránk esnek” és nem tudjuk őket célszerűen használni. Így aztán, gimnazisták néha frappánsabb piaci elemzéseket készítenek, mint befutott marketing guruk…- mondja Péteri Balázs IT coaching specialista.

Hogyan lettél IT coach?
Közgazdász végzettségem ellenére többnyire informatikai illetve informatikával kapcsolatos területen dolgozom. Az informatikai projektek sikere (is) többnyire azon dől el, hogy mennyire sikerült a cég vezetőjét, vezetőit a projekt mellé állítani. Mivel nagy az igény a projekteken átívelő informatikai tanácsadásra is, ezért egyre tudatosabban alakítottam ki az IT coaching tanácsadást, amely már nem csupán konkrét projektekhez kötődik.

Laikus gondolat, de feltételezem, hogy ez az „IT-s összeszedetlenség” elsősorban nem a technikai végzettségű szakemberekre vonatkozik…
Nem feltétlenül. Mivel a technika, azon belül is az informatika egyrészt egy új tudományág, másrészt pedig rendkívül gyorsan fejlődik, ezért a vezetőknek képtelenség átlátni a teljes spektrumot, megtalálni és folyamatosan keresni az IT-ban rejlő hatékonysági tényezőket, lehetőségeket…

Hogyan tudsz te ezen segíteni?
Az IT coaching elsősorban a céges (és személyes) célok megtalálásában nyújt nagy segítséget, mivel gyakorta az elérendő és elérhető célok homályosak… Minden célkitűzés az adott szervezetre vonatkozik, az ottani lehetőségeket és adottságokat figyelembe véve. A célok kijelölik az irányt, amelyhez megkeressük a megfelelő eszközöket, technológiákat és menedzsment-marketing lehetőségeket…

Elfogadják a tanácsaidat?
Igen, elfogadják, amelynek az alapja a coach és a vezető közötti bizalom, ami hamar kialakul… Azonban tanácsaim és a kitűzött célok megvalósulásának egyéb – nem csak informatikai – feltételei is vannak, pl.: szervezet felkészítése a változásra, képzések, tréningek, pénzügyi feltételek, döntés-befolyásolók és véleményvezérek meggyőzése, szervezet-politikai megfontolások, időzítés…

Mi a leggyakoribb probléma, amelyikkel a munkád során találkozol?
Az információhiány. A vezetőknek nincs sem idejük, sem lehetőségük, hogy az IT-val kapcsolatos és a leghatékonyabb megoldásokat nyújtó eszközöket, lehetőségeket nyomon kövessék. Sajnos, még ahol informatikai vezető és osztály működik, ott sem jut idő ilyenekre, mert az operatív feladatok elnyomják őket…

Mit tudsz tenni például abban az esetben, ha a vállalat vezető nagyon büszke a saját fejlesztésű, ám nem működő vállalati információs rendszerükre?
A legfontosabb ilyen esetekben, hogy lássa a vezető, hogy az informatikában is egyre inkább előtérbe kerül a fenntarthatóság, a fenntartható fejlődés, amelyekhez megfelelő eszközök is társulnak… Az informatikában paradigmaváltás folyik. Egyrészt előtérbe kerül az informatika tudatos tervezése, mint ahogy az a cégek többi folyamataiban már komoly hagyományokkal rendelkeznek, pl.: logisztika, értékesítés, beszerzés, stb. Másrészt pedig az informatikai területen jelentős költségek takaríthatók meg úgy, hogy közben hatékonysága nő! Harmadrész pedig az informatika szolgáltató jellege mellett hozzájárulhat a bevételek növeléséhez, az üzleti kapcsolatok erősítéséhez.
Ezek után érdemes megvizsgálni, hogy a „nem működő vállalati információs rendszer” miként viszonyul a fentiekhez…

Tudsz-e nekünk emlékezetes esetet mesélni?
Egy érdekes eset, amikor egy több ezer főt foglalkoztató cégben a vezetők egyik része elfogadta a tanácsaimat, a másik része nem. Ahol megfogadták, ott nagyon elégedettek és sokkal hatékonyabban szervezik a munkájukat, mint előtte…

És mit tudsz tenni azokkal, akik nem fogadják meg…?
Szakmai és hatékonysági érveket hozok fel. Azonban vannak helyek és szituációk, ahol a döntési folyamatban egyéb szempontok erősebbek…

Le tudja valaki maga is tesztelni az IT hatékonyságát?
Részben igen. Azonban itt is a hatékonyságot emelném ki. Az IT önmagában nem hatékony. Az IT csak hozzásegítheti az adott egyént, szervezetet, hogy hatékonyabban működjön. Akár nagyságrendekkel. De mindenképpen az emberen, az embereken múlik, hogy az adott munkaszervezés milyen hatékony, akár támogatott informatikával, akár nem…

Hogyan működik ez egy vállalat esetén? Mivel kezdődik a tanácsadás?
Egy vállalat esetében a munkaszervezést, a munkafolyamatokat és az azokat segítő informatikai, infokommunikációs rendszert célszerű megvizsgálni. Ez azt is jelenti, hogy a hatékonyság nem csupán IT eszközökkel növelhető, hanem jobb munkaszervezéssel, praktikusabb work-flow-val, stb.

Vagyis nem csak informatikai tanácsadásból áll a munkád?
Nem. Tőlem azt kérik és várják a cégvezetők, hogy hatékonyabbá tegyem az IT rendszerüket. Azonban a hatékonyságot csak holisztikus, komplex megközelítéssel lehet a legjobban növelni. Ezért gyakori, hogy ebbe a munkába más tanácsadók is részt vesznek…

A példa kedvéért, ha én most IT coaching tanácsadást kérnék tőled, hogyan kezdenél hozzá?
Egy kellemes, kötetlen beszélgetés során megismerném a céged, a cég folyamatait, felépítését, céljait, problémáit… Majd az informatikai megoldásokat mérném fel. Ezekből megállapítható, hogy hol lehetnek gyenge pontok, illetve figyelembe véve a technikai lehetőségeket, felülvizsgálnám az IT és a hozzá kapcsolódó munkaszervezési folyamatokat…

Köszönöm a beszélgetést!

­