Egy összeférhetetlen középvezető esete

Mit tehet a szervezetfejlesztés….
…ha a probléma forrása maga a vezető…?

A borderline, vagy más néven az un. „határeseti személyiségzavar” mind a magánéleti, mind pedig a munkahelyi környezetben óriási károkat okozhat. Esetünk, egy magyarországi multinacionális vállalat középvezetőjének történetét mutatja be.

­

Csapatépítő tréning, felmondó szakemberek

A középvezető, harmincas évei közepén járó hölgy munkacsoportját hosszú idő óta állandósult feszültség, napi konfliktusok, mélyülő személyes ellentétek jellemzik. Tanácsadói munkánk elején megtudjuk, hogy hét fős munkacsapata rendszeresen vesz részt kompetencia fejlesztő tréningeken, a cég tervezett készségfejlesztési programot hajt végre. A munkacsapat tanácsadási munkánk megkezdése előtt három hónappal vett rész több napos csapatépítő tréningen, melyet mind a résztvevők, mind a vezetőség sikeresnek ítélt. Váratlanul azonban, a munkacsoport két meghatározó szakembere jelezte a felsővezetés felé, hogy nem kívánnak tovább a cégnél dolgozni. Mindketten a vezetővel való személyes összeférhetetlenségre, vezetői hibák sorozatára panaszkodtak, döntésüket nem voltak hajlandók megváltoztatni.

Vezetői coaching

A felső vezetés ezt követően úgy döntött, hogy a szakmailag elismert középvezető hölgynek coaching tanácsadás formájában nyújt segítséget. A megkezdett coaching látványosan javított a helyzeten, a vezető hölgy megnyugodott, a munkacsoporton belüli feszültségek oldódni látszódtak.

Krízis helyzet

A coaching befejezését követőn, néhány nap elteltével a munkacsoport újabb két munkatársa jelezte, hogy el szeretnék hagyni a céget. A felső vezetés tanácstalanul állt a kialakult helyzet előtt.

Pszichológiai tanácsadás

A középvezető hölgy számára pszichológiai tanácsadás elvégzésre kaptunk felkérést. A pszichológiai tanácsadás első részét, a megismerkedés és a kölcsönös bizalom kiépítése alkotta, melynek során először a vezető hölggyel, majd munkatársaival folytattunk kötetlen, személyes megbeszéléséket. Ezt követően a vezetővel mély interjú elvégzésére, majd CPI teszt felvételére került sor. A teszt eredményei és a vezető viselkedésének elemzése után megállapítottuk, hogy a hölgy borderline személyiségzavar jeleit mutatja, a személyes történet alapján fokozatosan romló tünetekkel.

A coaching folytatása

A vezetőség további coaching folytatását kérte tanácsadóinktól. Nehéz feladatot jelentett, hogy a csalódott és ijedt felső vezetőket meggyőzzük arról, a hölgy sajnos alkalmatlan bármilyen vezetői feladat elvégzésre, további coaching tevékenység elvégzése pusztán pénzkidobást és a probléma megoldásának elhalasztását jelentené.

A vezető cseréje

A felső vezetés tanácsadásunk alapján a hölgy leváltásáról és új vezető kinevezéséről döntött. A vezető cseréjének lebonyolításában tanácsadói segítségünket kérte, melynek eredményeképpen a vezető csere békés, kiegyensúlyozott körülmények között zajlott le.
A vezető cseréjét követően, rövid időben belül rendeződött a munkacsoporton belüli viszály, a részleg működése ismét hatékonnyá vált.

Összefoglalás

Mindenki számára kellemetlen, egy szakmailag kompetens munkatársról megállapítani, hogy az adott feladat elvégzésre alkalmatlan. Ennek megfelelőn, naponta tapasztaljuk, hogy felelős vezetők nem merik a kényelmetlen döntést meghozni, amivel a szervezet működését komolyan veszélyeztethetik. Írásunk példa kíván arra lenni, hogy önmagában a kompetencia alapú kiválasztás, illetve a kompetencia alapú tréning vagy coaching formájú fejlesztés bizonyos szervezeti problémák megoldására nem lehet elégséges.