Folyamatracionalizálás és munkatársi készségfejlesztés

Miért kell tanácsadó vállalati folyamataink racionalizálásához, és miért nem csináljuk mi magunk?

A válasz rendkívül egyszerű: mindannyian hajlamosak vagyunk szokásaink rabjává válni. Saját működési  folyamataink egy részét kétségtelenül mi magunk értjük a legjobban, de a tapasztalatok szerint a folyamatok bizonyos összetevőt csak külső szemlélő láthatja meg.  A külső szemlélő előnye éppen az, hogy nem ismeri azokat a rutin és szokásrendszereket, melyek sokszor alacsony hatékonyságú és irracionális megoldásokhoz, működési rendhez vezetnek.

Milyen folyamatok vizsgálatára van szükség?

A folyamatok vizsgálatát minden esetben az adott vállalt jellemzői határozzák meg.  Leggyakrabban a vezetői, kommunikációs, együttműködési folyamatok áttekintésére van szükség, de termelő vállalatok esetén a termelési folyamatok, illetve a kiszolgáló folyamatok vizsgálata lehet elsődleges fontosságú. Célzott szervezetfejlesztési vizsgálatot jelent például egy cég  kiválasztási rendszerének elemzése vagy változtatásmenedzsment folyamatainak auditja. A szervezetfejlesztés kiterjedhet az állandó, illetve a projekt szerű működési folyamatok elemzésére is.

Szervezetfejlesztés és munkatársi készségfejlesztés

A szervezetfejlesztési tanácsadás másik meghatározó területe a munkatársak készségfejlesztése. A készségek fejlesztése itt is minden esetben az adott vállalat jellemzőinek figyelembevételével történik. A megfelelően elvégzett szervezetfejlesztési audit , a  munkafolyamatok áttekintésével egy időben képes választ adni arra a kérdésre is, hogy a szervezet munkatársainak milyen szakmai ismeretei, illetve nem szakmaspecifikus készségei igényelnek továbbfejlesztést.A készségfejlesztés többek között kiterjedhet a vezetői készségek, vagy általában az együttműködési és kommunikáció készségek fejlesztésére, illetve az ügyfélszolgálati, problémamegoldási viselkedés jobbítására.

­