Kommunikációs készségek mérése

Kommunikációs készségek mérése

Tesztjeink segítségével a következőket kívánjuk mérni:

  • Feltérképezhetővé válik az asszertív, domináns vagy szubmisszív kommunikációs stílus. E stílusok magába foglalják az olyan képességeket, mint az önérvényesítés, nemet mondás képessége vagy az érzések kifejezése kommunikációs helyzetben
  • Társas készségek mérése a munkahelyi kommunikációban
  • A munkacsoport interperszonális kommunikációs listájának összeállítása
  • Tesztjeink segítségévek választ kaphat az információk elakadásának okára
  • A kommunikációs hálót feltáró tesztek segítségével lehetővé válik a nem direkt kommunikáció problémájának feltárása problématérképek segítségével.